Over ons

MOQIMI: Toekomst bieden aan kinderen in nood

Moqimi betekent God die mij opricht uit de diepte. Met Stichting Moqimi willen we Yezidi kinderen en hun families die getroffen zijn door oorlogsgeweld van IS, helpen hun leven weer op te bouwen. We zijn vanaf het najaar 2018 werkzaam in Koerdistan in de regio Dohuk. De hulpverlening richt zich primair op kinderen en vrouwen die buiten de vluchtelingenkampen wonen. Sinds voorjaar van 2021 runnen we een kindercentrum waar allerlei activiteiten worden gehouden. Daarnaast voorzien we in eten, medische zorg en materiële hulp wanneer nodig.
Moqimi is een kleine organisatie die nauw samenwerkt met de lokale bevolking en lokale en internationale organisaties. We zijn met opzet een kleine organisatie en houden onze operationele kosten minimaal. Moqimi is een non-profit organisatie en is volledig afhankelijk van particuliere donaties en fondsen.

Onze visie & missie

Veel kinderen in de Yezidi gemeenschap groeien op in armoede en hebben geen gelijke kansen wat betreft onderwijs en toekomstperspectief. We willen deze negatieve spiraal doorbreken door een plek van geborgenheid te bieden waar elk kind zichzelf kan zijn.
Onze missie is dat we de horizon kunnen verbreden van de kinderen die in ons centrum komen. Dit doen we door extra taal en reken lessen, sociale programma’s en sport en spel programma’s aan te bieden.

Maak kennis met ons team

This post is also available in: English (Engels)