Privacybeleid en disclaimer Stichting Moqimi  

Stichting Moqimi onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, vrijwilligers en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  

 

Welke gegevens registreert Stichting Moqimi?

Stichting Moqimi registreert uitsluitend toegestane gegevens zoals:

  • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de begunstiger;
  • een uniek administratienummer, behorend bij de begunstiger;
  • gegevens die betrekking hebben op de begunstiging. Hieronder zijn begrepen gegevens over de aard van het donateurschap of de begunstiging (bijvoorbeeld de datum van aanvang van de begunstiging of de deelname aan de activiteiten NGO Moqimi).
  • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van donaties en machtigingen.

 

Waarvoor gebruikt Stichting Moqimi uw gegevens?

Stichting Moqimi gebruikt uitsluitend uw gegevens voor, bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens categorie stichtingen, toegestane doeleinden:

  • activiteiten die, gelet op onze doelstelling als organisatie, gebruikelijk zijn;
  • het berekenen, vastleggen en innen van machtigingen en donaties;
  • intern beheer;
  • het analyseren van de fondsenwervende activiteiten;
  • het doen uitoefenen van accountantscontrole.

 

Nieuwsbrief

Als u onze digitale nieuwsbrief ontvangt, en u wilt de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich eenvoudig uitschrijven onderaan de nieuwsbrief (via Unsubscribe). Afmelden kan eventueel ook via een e-mail aan info@moqimi.nl. 

 

Website van Stichting Moqimi 

Op de website van Stichting Moqimi worden algemene bezoekgegevens bijgehouden via Google Analytics, zonder deze bezoekers te identificeren. Deze gegevens zijn: de bezoekfrequentie van onze website, browser- en devicetype, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessies. Ter bevordering van de privacy van de gebruiker is het ip-adres binnen Analytics geanonimiseerd en is iedere vorm van gegevens delen met Google uitgezet. Ook de optie voor User-ID’s is uitgeschakeld. Het doel van het bijhouden van deze gegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Stichting Moqimi haar dienstverlening en informatieverstrekking optimaliseren. Hiertoe worden de gegevens maximaal 26 maanden gebruikt en bewaard. 

 

Tot slot bevat onze website enkele links naar externe internetpagina’s. Stichting Moqimi is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina’s of het verzamelen van bezoekersgegevens door deze externe websites.  

 

Cookies

Wij gebruiken geen tracking cookies, alleen technische- en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website. 

 

Inzage in uw gegevens

U hebt te allen tijde recht op inzage in uw gegevens, het laten wijzigen van uw gegevens of het verwijderen ervan. Indien u dit wenst, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken per post of per mail:

 

Stichting Moqimi

Goversweg 4

4416 PG Kruiningen

info@moqimi.nl

 

This post is also available in: English (Engels)